Sergey Fantarov v Vladislav Freze  

Saturday 7, September 2019

RCC Boxing Academy, Ekaterinburg, 俄罗斯超轻量级 比赛, 4 轮次

台裁
Semen Stakheev
 
记分卡 边裁 记分卡
38 Dmitry Boldyrev 38
37 Ilya Kilunin 39
38 Igor Tamadaev 38
Sergey Fantarov

和 MD
Vladislav Freze

和 MD
排名
1200
1046
战前 .104 分
.035 分 战斗结束后 .096 分
细节
22 年龄 20
立场 正统
5′ 9½″   /   177cm 身高 5′ 8½″   /   174cm
臂长
记录
0 赢了 4
0 1
0 0
0 KOs 0
last 6
L KO 2019-03-23 Evgeny Smelov
W MD 2018-12-08 Royal Alyrzaev
W UD 2018-08-19 Nikolay Popov
W UD 2018-05-04 Andrei Nurchynski
W MD 2018-02-13 Kobiljon Khosilov
推广人German Titov (Titov/RCC Boxing Promotions)
配拳师Andrey Cherezov, Andrey Katyshev, Vlad Eliseev
医生Pavel Zhukov
检察员Sergei Khursanov