Thursday 12, September 2019

  
Komsomolsk-on-Amur, 俄罗斯
量级fighterw-l-d
last 6
对手w-l-d
last 6
规则
蝇量级 Yaroslav Nalivayko 0 2 0
W
Bimba Gyrgenov 0 2 0
am boxing
轻量级 Radna Tsybikov 2 3 0
W
Alexander Kirsanov 初登场
am boxing
轻量级 Prokopiy Yakovlev 0 1 0
W
Mikhail Skrybykin 2 0 0
am boxing
超轻量级 Petr Vasiliev 7 13 0
W
Alkviad Ivanov 3 3 0
am boxing
超轻量级 Danil Loginov 0 1 0
W
Sergey Matveev 0 2 0
am boxing