World Boxing Council Asian Boxing Council Continental 次蝇量级 标题

Champion Xiang Li 


14 title bouts
日期fighter对手位置
2019-05-12 Xiang Li
W
Raymond Poon KaiChing
2018-12-31 Raymond Poon KaiChing
W
Awirut Chahladloes
2018-07-14 Raymond Poon KaiChing
W
Ryo Narizuka
2016-06-03 Siridech Deebook
W
Roque Lauro
2016-04-08 Siridech Deebook
W
Demsi Manufoe
2015-12-18 Siridech Deebook
W
Iwan Key
2014-11-19 Thiranan Matsali
W
John Mandeo
2014-08-29 Thiranan Matsali
W
Wilber Andogan
2012-12-08 Jayar Estremos
W
Jopher Marayan
2011-06-11 Randy Petalcorin
W
Kittikasem Ketkaew
2010-07-09 Chaozhong Xiong
W
Yasuaki Sato
2010-01-24 Chaozhong Xiong
W
Herrio Patakomgym
2008-11-06 Julius Alcos
W
Chaozhong Xiong
2008-03-21 Chaozhong Xiong
W
Khamhaeng Phanmee