Russia 轻重量级 标题

Champion Sergey Kozhukhar 


19 title bouts
日期fighter对手位置
2019-05-31 Sergey Kozhukhar
W
Leon Antonyan
2018-12-14 Sergei Ekimov
W
Stanislav Kashtanov
2015-06-26 Stanislav Kashtanov
W
Konstantin Piternov
2014-12-11 Konstantin Piternov
W
Alexey Stakanchikov
2010-05-15 Vasily Lepikhin
W
Fuad Muradov
2008-10-03 Vasily Lepikhin
W
Rudolf Asaturyan
2008-05-10 Rudolf Asaturyan
W
Vasily Andriyanov
2008-01-23 Rudolf Asaturyan
W
Artem Vychkin
2007-02-24 Seifudin Barakhoev
W
Andrey Yalunin
2006-12-09 Andrey Yalunin
W
Viktor Geraschenko
2004-09-24 Denis Lebedev
W
Artem Vychkin
2003-09-14 Dzhabrail Dzhabrailov
W
Vyacheslav Tutubalin
2001-12-26 Denis Lebedev
W
Rikhsiboy Shamirzaev
2001-06-09 Denis Lebedev
W
Nourdine Melikh
2001-03-06 Dzhabrail Dzhabrailov
W
Rikhsiboy Shamirzaev
2000-07-25 Dzhabrail Dzhabrailov
W
Nourdine Melikh
1996-08-02 Sergey Korolev
W
Sergey Shchipachev
1993-09-05 Igor Ilyukhin
W
Sergey Shchipachev
1993-03-14 Alexander Burlakov
W
Igor Ilyukhin