Biney Martin

ID# 405837

judge

status active
career 2002-2019
nationality
Ghana
residence Tokyo, Japan
birth place
Ghana

Career - judge

328 boutspage
1
...
datefighteropponentlocation
2019-12-07 Daiki Funayama
W
Suradech Ruhasiri
2019-12-07 Koki Mioya
W
Tongthep Taeyawong
2019-12-07 Hikari Mineta
W
Tomorn Pitakwattanakul
2019-11-09 Ryugo Ushijima
L
Taison Mukaiyama
2019-11-07 Shokichi Iwata
W
Alejandro Valladares
2019-11-07 Aito Abe
W
Narimichi Miura
2019-11-03 Atsuyuki Sato
L
Hyoga Taniguchi*
2019-11-03 Kanji Nagatomi
L
Shota Ogasawara*
2019-11-02 Shuya Masaki
W
Roman Canto
2019-11-02 Kenshin Oshima
W
Eranio Semillano
2019-11-02 Hayate Kaji
W
Diomel Diocos*
2019-11-02 Ryohei Takahashi
W
John Basan
2019-11-02 Mirai Imagawa
W
Kento Yabusaki
2019-11-02 Kai Chiba
W
George Lumoly
2019-10-26 Keita Obara
W
Toshiro Tarumi
2019-10-26 Asato Mori
L
Kosuke Tomioka
2019-10-19 Ryuta Wakamatsu
L
Yuki Yamauchi
2019-10-19 Ren Sasaki
W
Morihisa Iju
2019-10-19 Pon Ponta
L
Shun Akaiwa
2019-10-05 Takayoshi Suzuki
W
Motosuke Kimura
2019-10-05 Shigetoshi Kotari
W
Lasben Sinaba
2019-10-05 Teppei Saito
W
Kosuke Fukuda
2019-09-21 Yusaku Kuga
W
Yosuke Fujihara

2019-09-21 Kento Matsuoka
W
Suguru Ishikawa
2019-09-08 Crazy Mitsu
W
Tomoyuki Hosaka
2019-09-08 Shugo Namura
W
Tatsuya Kawaguchi
2019-09-08 Rambo Tetsu
L
Tsugaru Keiya
2019-09-08 Moemi Inukai
W
Hitomi Yamazaki
2019-09-08 Kaito Itai*
L
Temple Kamihara
2019-09-07 Ryota Toyoshima
W
Masafumi Ando*
2019-09-07 Hikari Mineta
W
Yuji Oba
2019-09-07 Kenta Endo
W
Gi Won Shin
2019-07-27 Hironori Mishiro
W
Ryo Takenaka

2019-07-20 Thomas Tope Hurek
L
Kento Hatanaka
2019-07-20 Koshin Takeshima
W
Jon Jon Estrada
2019-07-20 Katsuki Matsuura
D
Kazunori Takai*
2019-07-20 Satoru Hoshiba
L
Tom Mizokoshi*
2019-07-20 Sadayuki Kai
W
Masami Moriizumi
2019-07-06 Kenichi Ogawa
W
Glenn Medura
2019-07-06 Shuya Masaki
W
Al Toyogon*
2019-07-06 Hayate Kaji
W
Rey Orais
2019-07-06 Mikito Nakano
W
Arvin Yurong*
2019-07-06 Takayoshi Suzuki
W
Tsuyoshi Naito*
2019-06-01 Teppei Saito
W
Daichi Ikeda*
2019-06-01 Ryota Toyoshima
W
Woo Min Won
2019-06-01 Hikari Mineta
W
Motosuke Kimura
2019-05-19 Yuta Horiike
L
Gakuya Furuhashi
2019-05-19 Tsubasa Murachi
W
Raymond Tabugon
2019-05-19 Hyoma Hara
D
Shohei Horii
2019-05-19 Keisuke Sano
W
Hayato Kato
328 boutspage
1
...