Oleg Yefimovych v Igor Petrov  

Monday 12, February 2007

Sergey Bubka school of Olympic reserve, Donetsk, UkraineFeather Contest, 8 Rounds

Oleg Yefimovych

won RTD
round 5
Igor Petrov
ranking
1.337 points before fight
1.347 points after fight
details
25 age 22
orthodox stance
5′ 5″   /   165cm height
reach
record
5 won 0
1 lost 3
0 drawn 0
5 KOs 0
last 6
Mamed Yadgarov 2006-12-23 KO W
L TKO 2006-10-12 Evgeny Strausov
Alisher Rakhimov 2006-10-14 UD L
L UD 2006-06-22 Agali Alishov
Arutyun Khachatryan 2006-09-23 TKO W
L TKO 2005-12-03 Stas Merdov
Denis Krivchenko 2006-07-21 TKO W
Denis Krivchenko 2006-02-28 TKO W
Ruslan Pavlenko 2005-12-03 TKO W
promoterYuriy Ruban (Union Boxing Promotion)
inspectorNikolay Volikov