Saturday 22, April 2017

  
China Musliminternationaltradecity, Yinchuan, China
promoterMax Power Promotions - Liu Gang
doctorYuWen Zhu
inspectorEric Yao
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
super fly Wulan Tuolehazi* 3 3 0
W
Sheng Peng 3 3 0
pro boxing
minimum Wei Hua Li debut
D
Jun Yao debut
pro boxing
super light Hai Ma* 1 1 0
D
Zhen Yang Cai 5 2 1
pro boxing
feather Changjian Jiang 1 4 1
W
Yifeng Zhang 2 3 0
pro boxing
welter Xi Jun Xu debut
L
Zi Liang Zhang 1 0 1
pro boxing
super middle An Bi Liang 4 1 0
W
Pierre Amour Aboya debut
pro boxing