Sunday 14, October 2018

  
Xiedao hotel, Beijing, China
promoterRejoy Group - Andrew Lu
doctorJianjun Sun, Enxue Tao
inspectorRongqiang Xiao, Yuxin Dai
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
feather Jiaqi Yu 0 1 0
L
Seiya Tsutsumi* 3 0 0
pro boxing
fly Lu Zou 1 0 0
D
Qiang Chen* 0 1 0
pro boxing
super feather Chuansheng Zhang* 1 2 0
W
Daru Wang 1 0 0
pro boxing
light Dilixiati Simayi* 3 3 1
W
Shuhao He 3 2 0
pro boxing
welter Yesihati Yeerken* 2 2 1
W
Shaokang Huang debut
pro boxing
super bantam Bingcheng Zou 5 2 0
W
Hao Liu 1 3 0
pro boxing
welter Di He 0 1 0
L
Nuerzhati Made* 2 2 0
pro boxing
super welter Shaoheng Chang 3 1 1
L
Tumaerbieke Nuerbieke 1 0 0
pro boxing