Sunday 24, February 2019

  
Bishkek, Kyrgyzstan
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
fly Azat Usenaliev 25 13 0
W
Vadim Kudryakov 20 9 0
am boxing
super bantam Albert Batyrgaziev 22 2 0
W
Ilyas Suleimenov 24 10 0
am boxing
welter Abdurakhman Abdurakhmanov 3 9 0
W
Khariton Agrba 27 11 0
am boxing
light heavy Georgy Kushitashvili 26 8 0
W
Erkin Adylbek uulu 5 13 0
am boxing
heavy Ivan Veryasov 37 15 0
W
Nurzhan Bekzatov 6 12 0
am boxing
cruiser Muslim Gadzhimagomedov 47 5 0
W
Yaroslav Doronichev 11 8 0
am boxing
light Bakhodur Usmonov 7 6 0
W
Dzmitry Asanau 51 12 0
am boxing