Sunday 24, June 2001

  
Indoor Sports Centre, Uitenhage, Eastern Cape, South Africa
commission Boxing South Africa
promoterWelcome Boxing Promotion
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
minimum Mzikayise Foslara 5 0 2
W
Khuselekile Gada 4 10 1
pro boxing
light Nkosinathi Mthimkulu 4 3 1
W
Luyanda Zweni 15 3 4
pro boxing
light fly Thembelani Maphuma 4 1 1
W
Tembinkosi Jacobs 3 7 1
pro boxing
super bantam Xolani Gqanto 7 2 0
D
Thandosziwe Smith 2 1 1
pro boxing
feather Lwando Thusani 2 0 0
W
Sibongile Mbinda 1 0 0
pro boxing
feather Nyaniso Mtati 2 3 0
D
Given Faxi 1 1 0
pro boxing