Saturday 28, September 2019

  
The Hall Of Fame Boxing Center, Kunming, China
promoterGuo Wei Lin
doctorYang Fei Ning
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
light Jiale Sun 2 0 0
D
Xian Wei Wu 0 2 1
pro boxing
super bantam DaiXing Feng 0 1 1
L
ChangZhi Li 1 0 1
pro boxing
welter Qi Yin Gao 3 1 0
W
Yong Shuai Luan 1 0 0
pro boxing
super feather Song Wu 3 1 0
L
Ming Hua Ji debut
pro boxing
super light LeQuan Wang 1 0 0
W
Min Xu debut
pro boxing
bantam WenZhen Huang 1 0 0
W
Jiansheng Luo 0 1 0
pro boxing
fly WenFu Dao 0 0 1
W
Zhengpeng Yang 2 7 3
pro boxing
super bantam Ming Wang debut
W
YanQing Luo debut
pro boxing