Shozo Katayama


ID# 1138207
status active
career 2023-2023
nationality Japan
followers
0

Judge  47 bouts

datelocation
2023-06-20 Tomoka Ota
D-MD
Moeko Amo
ref: Katsuhiko Nakamura   Shozo Katayama 38-38   Michiaki Someya 40-36   Koji Tanaka 38-38
2023-06-20 Nao Ugawa
W-UD
Sakura Kannari
ref: Yuji Fukuchi   Tetsuya Iida 40-36   Shozo Katayama 40-36   Michiaki Someya 40-36
2023-06-20 Hamburg Hiroko
D-SD
Megumi Watanabe
ref: Koji Tanaka   Tetsuya Iida 37-39   Shozo Katayama 39-37   Katsuhiko Nakamura 38-38
2023-06-20 Hiroki Sugawara
L-TKO
Haruki Iizuka*
2023-06-20 Yuki Sato
L-TKO
Atsuki Toyosu
2:18    ref: Yuji Fukuchi   Tetsuya Iida   Shozo Katayama   Michiaki Someya
2023-06-20 Yoshiki Iwai
L-SD
Shun Hayasaka
ref: Koji Tanaka   Tetsuya Iida 38-37   Shozo Katayama 37-38   Katsuhiko Nakamura 37-38
2023-06-12 Rikuto Sezutsu
W-TKO
Hyun Su Jung
2023-06-12 Kai Ishizawa
W-KO
Jaysever Abcede
2023-06-12 Shigetoshi Kotari
W-TKO
Kanehiro Nakagawa
2023-06-03 Kota Matsuno*
L-TD
Seeser Minagawa
1:24    ref: Biney Martin   Tetsuya Iida 44-50   Shozo Katayama 45-50   Michiaki Someya 44-50
2023-06-03 Katsuya Fukui
W-TKO
Han Bin Suh
2:54    ref: Tetsuya Iida   Shozo Katayama   Biney Martin   Koji Tanaka
2023-05-19 Daiki Hashiba
W-UD
Yuji Hoya
ref: Toshio Sugiyama   Tetsuya Iida 39-36   Shozo Katayama 38-37   Wakako Matsuzaka 38-37
2023-05-19 Sasuke Tokushima
D-MD
Ryuto Yamada
ref: Takeru Okaniwa   Shozo Katayama 37-39   Koji Tanaka 38-38   Kazutoshi Yoshida 38-38
2023-05-19 Daisuke Hashimoto
L-UD
Kaito Masui
ref: Tetsuya Iida   Shozo Katayama 36-39   Wakako Matsuzaka 36-39   Takeru Okaniwa 37-38
2023-05-09 Narumi Yukawa
L-UD
Yudai Murakami*
ref: Toshio Sugiyama   Shozo Katayama 72-79   Katsuhiko Nakamura 71-80   Takeru Okaniwa 73-78
2023-05-09 Toshiyuki Takahashi
W-TKO
Daiki Imanari
2023-05-09 Rentaro Kimura
W-UD
Satoru Hoshiba
ref: Katsuhiko Nakamura   John Hachisuka 77-75   Shozo Katayama 78-74   Toshio Sugiyama 78-74
2023-05-09 Tsubasa Murachi
W-UD
Toma Kondo
ref: Takeru Okaniwa   Shozo Katayama 78-74   Toshio Sugiyama 77-75   Kazutoshi Yoshida 77-75
2023-05-01 Wensong Liu
W-TKO
Daisuke Watanabe
2:39    ref: Takeru Okaniwa   Shozo Katayama   Koji Tanaka   Yan Fang Zhao
2023-05-01 Baishanbo
Nasiyiwula
L-MD
Kaiki Yuba
ref: Yuji Fukuchi   Shozo Katayama 75-77   Katsuhiko Nakamura 74-78   Yan Fang Zhao 76-76
2023-04-27 Naofumi Koine
W-TKO
Ryoma Tsuchiya
2023-04-27 Yusuke Okaniwa
W-UD
Daisuke Yoshikawa
ref: Yuji Fukuchi   John Hachisuka 40-36   Shozo Katayama 39-37   Kazutoshi Yoshida 39-37
2023-04-27 Ryusho Endo
L-MD
Yoshi Sugiura
ref: Kazutoshi Yoshida   Yuji Fukuchi 37-39   Shozo Katayama 37-39   Koji Tanaka 38-38
2023-04-27 Masahiro Aizawa
L-SD
Yuta Okiyoshi*
ref: John Hachisuka   Yuji Fukuchi 39-37   Shozo Katayama 37-39   Michiaki Someya 37-39
2023-04-27 Shunsuke Isa
W-UD
Nanthanon Thongchai*
ref: Koji Tanaka   Shozo Katayama 80-72   Michiaki Someya 80-72   Kazutoshi Yoshida 78-74
2023-04-15 Ryosuke Iwasa
L-UD
Japhethlee Llamido
ref: Jae Myung Lee   Shozo Katayama 73-79   Moo Hong Moon 73-79   Kyoung Ha Shin 72-80
2023-04-12 Kyosuke Nishiya
L-MD
Ryoto Yoshinari
ref: Michiaki Someya   Shozo Katayama 37-39   Koji Tanaka 38-38   Yoshiaki Yamagishi 37-39
2023-04-12 Yuki Yamamoto
W-UD
Hikaru Sakaguchi
ref: Katsuhiko Nakamura   Yuji Fukuchi 40-36   Tetsuya Iida 39-37   Shozo Katayama 40-36
2023-03-30 Chaoz Minowa
W-MD
Tomoko Okuda*
ref: Toshio Sugiyama   Yuji Fukuchi 77-75   Shozo Katayama 77-75   Katsuhiko Nakamura 76-76
2023-03-29 Yasuomi Soda
W-TKO
Mitsuyoshi Oshima
2023-03-29 Toshihiro Suzuki
W-TKO
Kittithat
Ungsrivongs
2023-03-29 Kenta Taguchi
L-TKO
Kanta Yamauchi*
2:33    ref: Koji Tanaka   Yuji Fukuchi   Shozo Katayama   Kazutoshi Yoshida
2023-03-22 Hibiki Kikuchi
W-UD
Taito Matsui
ref: Tetsuya Iida   Yuji Fukuchi 39-37   Shozo Katayama 39-37   Katsuhiko Nakamura 39-37
2023-03-22 Shoma Koba
L-KO
Mizuki Seki
2023-03-22 Masafumi Fujino
D-TD
Ryo Oba
0:43    ref: Katsuhiko Nakamura   Tetsuya Iida 48-48   Shozo Katayama 47-48   Koji Tanaka 48-47
2023-03-20 Jinu Lee
D-SD
Ridwan Oyekola
ref: Toshio Sugiyama   Shozo Katayama 78-74   Takeru Okaniwa 75-77   Koji Tanaka 76-76
2023-03-20 Koichi Aso
L-SD
Hayato Ono
2023-03-16 Shoko Saito
D-MD
Aira Balboa
ref: Tetsuya Iida   Yuji Fukuchi 38-38   Shozo Katayama 39-37   Katsuhiko Nakamura 38-38
2023-03-16 Reiko Mori
L-TKO
Mitsuki Ohashi
0:37    ref: Koji Tanaka   Yuji Fukuchi   Shozo Katayama   Shuhei Terayama
2023-03-16 Sazanami Valu
W-UD
Mana Kawaguchi
ref: Katsuhiko Nakamura   Tetsuya Iida 40-36   Shozo Katayama 40-36   Shuhei Terayama 40-36
2023-03-16 Kai Moriya
L-TKO
Toy Shimizu*
2023-03-16 Kazuki Shimosaka
L-UD
Muku Hashimoto
ref: Tetsuya Iida   Yuji Fukuchi 35-40   Shozo Katayama 36-39   Katsuhiko Nakamura 35-40
2023-03-16 Takahiko Noguchi
L-MD
Weed Taichi
ref: Koji Tanaka   Yuji Fukuchi 37-39   Shozo Katayama 38-38   Shuhei Terayama 37-39
2023-03-16 Ko Hirahara
D-MD
Ryota Tamai
ref: Katsuhiko Nakamura   Tetsuya Iida 38-38   Shozo Katayama 37-39   Shuhei Terayama 38-38
2023-03-04 Tomoya Yamamoto
W-UD
Kenshi Noda*
ref: Koji Tanaka   Tetsuya Iida 78-74   Shozo Katayama 79-73   Biney Martin 79-73
2023-03-04 Jino Rodrigo
L-UD
Kuntae Lee
ref: Biney Martin   Shozo Katayama 73-79   Katsuhiko Nakamura 73-79   Koji Tanaka 72-80
2023-02-16 Naoya Takehisa
D-MD
Ta Duy Tam*
ref: Koji Tanaka   Shozo Katayama 38-38   Katsuhiko Nakamura 38-38   Toshio Sugiyama 37-39
47 bouts