Vladimir Nazarov

ID# 474569

judge

status inactive
career 2005-2014
nationality
Russia
residence
Moscow, Russia

Career - judge

335 boutspage
1
...
datefighteropponentlocation
2014-04-25 Umar Salamov
W
Gasan Gasanov

2014-04-25 Andrei Kniazev
W
Ruslan Semenov

2014-04-25 Ilya Rolgeyzer
W
Roman Mirzoev
2014-04-25 Sergey Lipinets
W
Franklin Varela
2014-04-25 Andrey Klimov
W
Francisco Contreras Lopez

2014-03-01 Arif Magomedov
W
Volodymyr Borovskyy
2014-03-01 Vage Sarukhanyan
W
Fazliddin Ismonov
2014-03-01 Arkadi Harutyunyan
L
Oleg Korobko
2014-03-01 Vaghinak Tamrazyan
W
Arutyun Seferyan
2014-03-01 Galina Popova
W
Viktoria Alexandrova
2013-12-21 Eduard Troyanovsky
W
Allan Kamote*
2013-12-21 Sergei Ekimov
W
Konstantin Piternov
2013-12-21 Fedor Chudinov
W
Francis Cheka
2013-12-21 Ramal Amanov*
W
Sevak Bagdasaryan
2013-12-21 Ilya Rolgeyzer
W
Ruslan Semenov
2013-12-18 Alexander Medvedev
W
Ivan Ivanov
2013-12-14 Oleksandr Usyk
W
Epifanio Mendoza
2013-12-14 Viktor Plotnikov
W
Valeriy Brazhnyk
2013-12-14 Vladimir Tereshkin
W
Alex Mazikin
2013-11-30 Dmitry Kudryashov
W
Zack Mwekassa
2013-11-30 Evgeny Chuprakov
W
Alexey Shorokhov

2013-11-30 Maksym Ponomariov
W
Alexey Kovalev
2013-11-30 Ramal Amanov*
W
Roman Ivanov
2013-11-30 Arkadi Harutyunyan
N
Gor Harutyunyan
2013-11-23 Alexander Medvedev
W
Dmitry Bolotsky
2013-11-16 Roman Andreev
W
Ramadhani Shauri

2013-11-16 Nikolai Potapov
W
Nasibu Ramadhani
2013-11-16 Arif Magomedov
W
Thomas Mashali

2013-11-16 Ruslan Semenov
W
Alphonce Mchumiatumbo
2013-11-16 Konstantin Piternov
W
Varazdat Chernikov
2013-11-09 Oleksandr Usyk
W
Felipe Romero
2013-11-09 Khasan Baysangurov
W
Mykhailo Andriyets
2013-11-09 Agali Alishov
W
Kostyantyn Novosedlyuk
2013-10-19 Arif Magomedov
W
Marat Khuzeev

2013-10-19 Grigory Abramyan
W
Ivan Ivanov
2013-10-19 Igor Ivanov
W
Sherzod Isokjonov
2013-10-19 Gor Harutyunyan
L
Oleg Korobko
2013-10-19 Viktoria Alexandrova
L
Nadia Khayenok
2013-10-19 Ruslan Semenov
W
Murad Dalkhaev
2013-10-12 Alexander Medvedev
W
Marat Khasanov
2013-10-05 Rakhim Chakhkiev
W
Iulian Ilie
2013-09-28 Dmitry Kudryashov
W
Ruslan Semenov
2013-09-28 Katsiaryna Izotava
D
Irina Parakhina
2013-09-28 Sergei Ekimov
W
Apti Ustarkhanov
2013-09-21 Vyacheslav Uzelkov
W
Attila Palko
2013-09-21 Valentyn Golovko
W
Ruben Movsesyan
2013-09-21 Valeriy Brazhnyk
W
Giorgi Abramishvili
2013-09-21 Vladimir Tereshkin
W
Laszlo Toth
2013-09-13 Alexander Medvedev
W
Marat Khasanov
2013-08-31 Valery Brudov
W
Jevgenijs Andrejevs
335 boutspage
1
...