Pro Boxing Ratingsnamepointsagew-l-d
last 6
stanceresidence
1
Wulan Tuolehazi
103.7
26 13 3 1
orthodox
Urumqi, China
2
Wenfeng Ge*
44.90
32 11 1 0
orthodox
Shijiazhuang, China
3
Shan Wu
5.048
30 8 6 0
orthodox
Kunming, China
4
Yinhuan Su
1.892
27 7 3 2
orthodox
Changsha, China
5
Yujie Zeng
1.206
23 13 10 1
orthodox
Qingdao, China
6
Xiwei Yang*
1.164
19 6 1 0
Zunyi, China
7
XiaoHui Tao
.195
21 1 1 0
China
8
Ziang Qu
.129
19 3 3 0
orthodox
China
9
Sheng Peng
.117
30 4 6 0
orthodox
Kunming, China
10
Lu Zou
.072
22 2 1 1
orthodox
China
11
Bahebieerde Telieke
.058
1 0 0
China
12
Hou Shun Wang
.034
26 2 2 2
orthodox
Chengdu, China
13
Xiaobing Zhang
.012
19 2 0 0
Guiyang, China
14
Xinyu Wang
.012
29 2 4 2
orthodox
Harbin, China
15
Yifan Lin
.010
1 0 0
16
BAHEBIETEER BAHEBIETEER
.004
21 1 0 0
China
17
Xingchuan Yi
.001
19 1 0 0
China
18
Qiang Chen*
.000
19 0 2 2
China
19
Bangzhu Meng
.000
19 0 1 1
China
20
Dong Zhuang Zhuang
.000
0 2 0
20
Xi Wang
.000
0 1 0
China
20
Bin han Yu
.000
23 0 1 0
China
20
Liang Yu
.000
0 1 0