Pro Boxing Ratingsnamepointsagew-l-d
last 6
stanceresidence
1
Oleksandr Gvozdyk
397.8
32 17 1 0
orthodox
Oxnard, USA
2
Ramil Gadzhyiev
67.98
22 9 1 1
orthodox
Odessa, Ukraine
3
Vyacheslav Shabranskyy
65.51
32 21 2 0
orthodox
Los Angeles, USA
4
Viktor Polyakov
7.096
38 13 7 1
orthodox
Düsseldorf, Germany
5
Dzhamal Usmanov
3.725
20 5 0 1
southpaw
Slavyansk, Ukraine
6
Taras Golovashchenko
2.247
30 3 2 0
Nemiriv, Ukraine
7
Andrii Petukhov
1.319
25 2 0 0
Kherson, Ukraine
8
Denys Stadnyk*
1.241
20 1 5 0
orthodox
Kharkiv, Ukraine
9
Serhii Zhuk
.594
29 3 6 2
orthodox
Katowice, Poland
10
Andrii Isakov
.355
19 2 0 0
Vinitza, Ukraine
11
Vasyl Kondor
.339
39 18 21 1
orthodox
Lviv, Ukraine
12
Oleksandr Harashchenko*
.292
45 15 19 1
Kiev, Ukraine
13
Denys Krotiuk
.153
2 0 0
Warsaw, Poland
14
Oleh Hovorun
.111
24 1 10 0
orthodox
Bakhmut (Artyomovsk), Ukraine
15
Ihor Gryshchenko
.078
20 0 2 0
Kiev, Ukraine
16
Andrii Chamaidar
.066
21 1 9 0
Kharkiv, Ukraine
17
Vladyslav Mishchenko
.049
21 4 10 0
orthodox
Ukrainsk, Ukraine
18
Denys Kozakov
.038
6 6 0
orthodox
Kharkiv, Ukraine
19
Valentyn Zbrozhek
.029
31 5 12 1
orthodox
Kiev, Ukraine
20
Oleksandr Shytyi*
.024
22 1 0 1
orthodox
Kiev, Ukraine
21
Viktor Kornienko
.021
22 2 10 0
southpaw
Kharkiv, Ukraine
22
Bogdan Tymoshenko
.012
24 2 10 0
Kharkiv, Ukraine
23
Serhii Shevchuk
.011
32 1 8 1
orthodox
Kuznetsovsk, Ukraine
24
Oleksandr Malovytsia
.010
28 1 0 1
Dnipro, Ukraine
25
Serhii Chychykalov
.002
36 1 7 1
southpaw
Sumy, Ukraine
26
Kostiantyn Reutov
.000
33 0 3 1
orthodox
Sumy, Ukraine
26
Oleksandr Polyukhovych
.000
28 0 1 0
Kharkiv, Ukraine
26
Junior Nsofor
.000
24 0 1 0
Donetsk, Ukraine
26
Vladyslav Dynnyk
.000
18 0 1 0
orthodox
Kiev, Ukraine
26
Illia Tseluiko
.000
17 0 1 0
Kharkiv, Ukraine