Pro Boxing Ratingsnamepointsagew-l-d
last 6
stanceresidence
1
Dennis Dauti
5.940
25 18 4 0
orthodox
Naousa, Greece
2
Tzemal Xouseinoglou
.419
27 2 5 1
orthodox
Athens, Greece
3
Leonidas Sopranidis
.010
22 1 1 0
Kilkis, Greece