Pro Boxing Ratingsnamepointsagew-l-d
last 6
stanceresidence
1
Ulugbek Khakberdiev
16.59
27 6 0 0
orthodox
Samarqand, Uzbekistan
2
Ravshan Makhamadjonov
1.215
20 5 0 0
orthodox
Tashkent, Uzbekistan
3
Farrukh Juraev
.564
27 5 2 1
orthodox
Saint Petersburg, Russia
4
Mashkhurbek Kambarov
.141
26 4 0 0
orthodox
Istanbul, Turkey
5
Alisher Khabibullaev
.041
24 3 1 1
orthodox
Chinaz, Uzbekistan
6
Eldor Abdukodirov
.021
22 2 1 0
Lyubertsy, Russia
7
Edem Zeyraliyev
.003
22 1 0 0
Moscow, Russia
8
Muzaffar Rashidov
.003
23 1 2 0
Jarkurghon, Uzbekistan
9
Islom Nasrullaev
.000
0 1 0
southpaw
Navoi, Uzbekistan
9
Izzatilla Juraboev
.000
20 0 1 0
Toytepa, Uzbekistan