Pro Boxing Ratingsnamepointsagew-l-d
last 6
stanceresidence
1
Jing Xiang
32.62
30 17 4 2
orthodox
Suzhou, China
2
DianXing Zhu
.514
23 5 0 0
China
3
De Bin Zhou
.140
22 3 1 1
orthodox
Kunming, China
4
BangBing Huang
.010
23 1 0 0
China
5
TengFei Chen
.007
19 1 1 0
China
6
BaoMing Qiu
.000
24 0 1 0
China
6
JinJu Guo
.000
27 0 1 0
orthodox
Fuzhou, China
6
ShanChuang Mo
.000
20 0 1 0
southpaw
China