Pro Boxing Ratingsnamepointsagew-l-d
last 6
stanceresidence
1
Ievgen Khytrov
90.55
31 19 2 0
orthodox
Brooklyn, USA
2
Petro Ivanov
41.53
23 10 0 2
orthodox
Nizhyn, Ukraine
3
Max Bursak
22.96
35 34 5 2
orthodox
Kiev, Ukraine
4
Igor Kudrytskiy
12.49
27 11 0 1
orthodox
Kharkov, Ukraine
5
Roman Shkarupa
12.34
40 28 10 2
orthodox
Kharkov, Ukraine
6
Ruslan Shchelev
3.950
31 16 13 1
orthodox
Myrhorod, Ukraine
7
Dzhamal Usmanov
3.780
20 5 0 0
southpaw
Slavyansk, Ukraine
8
Yaroslav Manuilov
1.585
24 2 1 0
orthodox
Selydove, Ukraine
9
Serhii Zhuk
1.525
29 3 3 2
orthodox
Katowice, Poland
10
Davyd Horokhovets
1.149
21 12 7 0
Kharkov, Ukraine
11
Yehor Velikovskyi
.735
19 1 0 0
Kiev, Ukraine
12
Anton Dyachenko
.440
32 2 3 0
Severodonetsk, Ukraine
13
Valentyn Kuts*
.364
39 22 7 0
southpaw
Kiev, Ukraine
14
Volodymyr Skrypka
.358
25 2 0 0
southpaw
Kiev, Ukraine
15
Valentyn Zbrozhek
.033
30 5 10 1
orthodox
Kiev, Ukraine
16
Igor Tsymbalyuk
.014
25 1 1 0
Kiev, Ukraine
17
Vladislav Bilous
.003
1 0 0
orthodox
Poland
18
Denys Chekal
.002
37 2 1 0
orthodox
Odessa, Ukraine
19
Yuriy Tkachenko
.000
0 2 0
Kiev, Ukraine
19
Andrii Chamaidar
.000
20 0 8 0
Kharkov, Ukraine
19
Ivan Kryvets
.000
19 0 5 0
orthodox
Kharkov, Ukraine
19
Mykyta Avramenko
.000
18 0 2 0
Kharkov, Ukraine