Masahiro Muroya

ID# 796981

referee

status active
career 2017-2019
nationality Japan

Career - referee

61 boutspage
1
datefighteropponentlocation
2019-09-23 Wakako Fujiwara
W
Yoshie Wakasa

2019-09-16 Tesu Kim
W
Weerapon Kingsantea*
2019-09-15 Kohei Ishikawa
L
Kensuke Fujita*
2019-06-16 Naofumi Nishida
L
Ryota Seki*
2019-04-21 Joe Shiraishi*
W
Prince Andrew Laurio
2019-04-21 Thanongsak Simsri*
W
Ricardo Sueno*
2019-04-20 Shota Asami*
L
Naoto Iwai
2019-04-20 Ryota Mikawa
W
Hiroyuki Nishikawa
2019-03-31 Tsunehiko Aitoku*
W
Atsushi Matsui
2019-03-17 Kei Iwahara
L
Masanori Rikiishi
2019-03-17 Fumiya Abe
W
Masato Takada
2019-02-10 Kosei Takahara*
D
Seiji Taniguchi
2018-12-24 Yuki Strong Kobayashi*
L
Keita Kurihara

2018-12-23 Koki Mioya*
D
Hiroki Hanabusa*
2018-12-16 Shuto Aritsu
L
Shota Ogasawara*
2018-12-09 Ryota Yada*
W
Shusaku Fujinaka

2018-12-09 Sho Ishida*
W
Warlito Parrenas
2018-12-01 Wakako Fujiwara
W
Kimika Miyoshi*

2018-12-01 Ryo Suwa
W
Noldi Manakane
2018-11-25 Yusuke Hiranuma
W
Takaaki Kanai
2018-10-21 Takashi Abe
W
Kensuke Nakamura
2018-10-13 Taichi Sugimori
W
Yuito Yamaguchi
2018-10-08 Tatsuya Terada
W
Koya Sato
2018-09-02 Shunji Nagata
W
Arata Matsuoka*
2018-09-02 Hyogo Kimura
W
Keiichiro Kusumoto
2018-09-02 Konosuke Kirihigashi
W
Momota Nakamura
2018-08-12 Tomoya Kishine*
W
Ryota Shimizu
2018-08-11 Masahiro Sakamoto
W
Ki Chang Go*
2018-08-11 Riku Kunimoto
W
Kyung Wook Kwon
2018-08-05 Ken Osato*
W
Retsu Kosaka*
2018-07-29 Keigo Nakamura
W
Daichi Yamamoto
2018-07-16 Shota Asami*
W
Takefumi Higashi*
2018-06-17 Daisuke Hironaka
W
Yasuyuki Yamada
2018-05-26 Rikuto Adachi*
W
Anan Thawinat
2018-05-26 Noriyoshi Kuriki
W
Ryo Karasuno*
2018-05-06 Hideo Mikan
W
Yuya Shimakawa
2018-05-06 Takahiro Morishita
W
Kenji Miyata
2018-04-29 Futa Akizuki
W
Akkarachat Konsue
2018-04-28 Shingo Kawamura*
W
Sakda Noysim
2018-04-14 Hiroyuki Kudaka
W
Go Onaga

2018-04-14 Taiga Hirano*
W
Ken Koibuchi
2018-04-08 Kota Fujimoto
W
Shunji Nagata
2018-04-01 Toshiki Shimomachi*
W
Kiyohei Endo
2018-04-01 Kazuki Ueno
W
Takafumi Iwaya*
2017-12-24 Naritsugu Nishihara
W
Daisuke Nishimura
2017-12-16 Giraffe Kirin Kanda
W
Mitsuyoshi Fujita
2017-12-09 Shingo Kawamura*
W
Tae Il Atsumi
2017-12-09 Yuki Strong Kobayashi*
W
Noboru Osato*
2017-11-05 Shunji Nagata
W
Hiroki Taniguchi
2017-10-22 Kazuhiro Nishitani*
W
Phruekphaibun Khanthusaeng
61 boutspage
1