Japanese Bantam Title

Champion Yusuke Suzuki 


196 title boutspage
1
datefighteropponentlocation
2019-07-27 Yusuke Suzuki
W
Yuta Saito
2019-04-18 Yuta Saito
W
Hayato Kimura
2018-12-20 Hayato Kimura
W
Seizo Kono
2018-09-01 Yuta Saito
W
Eita Kikuchi
2017-08-05 Ryo Akaho
W
Yuta Saito
2017-03-10 Ryo Akaho
W
Yushi Tanaka
2016-12-08 Kentaro Masuda
W
Satoshi Ozawa
2016-06-09 Kentaro Masuda
W
Yu Kawaguchi
2016-03-18 Kentaro Masuda
W
Yushi Tanaka
2015-09-16 Shohei Omori
W
Hirofumi Mukai
2015-04-13 Shohei Omori
W
Kentaro Masuda
2014-12-08 Kentaro Masuda
W
Tatsuya Takahashi
2014-08-04 Kentaro Masuda
W
Konosuke Tomiyama
2014-04-13 Kentaro Masuda
W
Yu Kawaguchi
2013-11-29 Kohei Oba
W
Yuji Hasegawa
2013-07-12 Kohei Oba
W
Satoshi Niwa
2013-03-16 Kohei Oba
W
Jerope Mercado
2012-07-07 Ryosuke Iwasa
W
Kentaro Masuda
2012-03-03 Ryosuke Iwasa
W
Yuki Murai
2011-11-18 Ryosuke Iwasa
W
Jerope Mercado
2011-03-05 Shinsuke Yamanaka
W
Ryosuke Iwasa
2010-06-20 Shinsuke Yamanaka
W
Mikio Yasuda
2010-03-07 Mikio Yasuda
W
Takuro Kodama
2009-11-22 Kohei Oba
W
Nobuto Ikehara
2009-07-05 Kohei Oba
W
Akira Umano
2009-03-01 Kohei Oba
W
Kinshiro Usui
2008-11-16 Kohei Oba
W
Masaki Kawabata
2008-06-15 Kohei Oba
W
Takuro Kodama
2008-02-24 Kohei Oba
W
Masayuki Mitani
2007-11-23 Masayuki Mitani
W
Teppei Kikui
2007-04-15 Masayuki Mitani
W
Shota Terabatake
2006-12-10 Masayuki Mitani
W
Masaki Kawabata
2006-08-27 Masayuki Mitani
W
Kenbun Torres
2006-06-11 Nobuto Ikehara
W
Jun Toriumi
2006-02-20 Alexander Bakhtin
W
Yasuo Kijima
2005-10-17 Alexander Bakhtin
W
Masayoshi Tachiki
2005-05-16 Alexander Bakhtin
W
Masaki Kawabata
2005-02-21 Alexander Bakhtin
W
Ryuichi Minoriyama
2004-10-18 Alexander Bakhtin
W
Hisataka Ikemori
2004-07-19 Alexander Bakhtin
W
Setsuo Segawa
2004-03-15 Alexander Bakhtin
W
Ryuichi Minoriyama
2003-12-15 Alexander Bakhtin
W
Yasuo Kijima
2003-04-21 Alexander Bakhtin
W
Hiroaki Murakoshi
2003-02-17 Alexander Bakhtin
W
Yuji Nukaga
2002-11-18 Nobuaki Naka
W
Noboru Fukuyama
2002-05-26 Nobuaki Naka
D
Ryuichi Minoriyama
2002-02-25 Nobuaki Naka
D
Ryuichi Minoriyama
2001-10-20 Nobuaki Naka
W
Hisataka Ikemori
2001-02-26 Nobuaki Naka
W
Hisataka Ikemori
2000-10-18 Nobuaki Naka
W
Shigeru Nakazato
196 title boutspage
1