Ukraine Super Bantam Title

Champion Oleksandr Yegorov 


2 title bouts
datefighteropponentlocation
2013-04-05 Oleksandr Yegorov
W
Dmytro Aushev
2005-12-18 Kahramon Orzikulov
W
Gennadiy Delisandru