Friday 6, October 2017

  
Xu Zhou, China
promoterRejoy Group - Andrew Lu
doctorGao Yu, Xinyu Zhao
inspectorRongqiang Xiao
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
Litian Zhang debut
W
Chuansheng Zhang debut
pro boxing
pluma Yongzhen Liu debut
W
Yueqi Li debut
pro boxing
supergallo Shidong Cai 4 1 1
W
Yuzhou He 0 1 0
pro boxing
superwelter Weihao Cai debut
L
Yuqing Yu debut
pro boxing
superwelter Liufeng Shen debut
L
Jiadong Zhuang 0 0 1
pro boxing
ligero Qilong Liu debut
L
Duancai Tian 3 0 1
pro boxing
ligero Yangyang Li 0 0 2
W
Zhixuan Zhou debut
pro boxing
pluma Die Hu 2 1 0
W
Shujuan Tao debut
pro boxing
welter Shenao Zong debut
L
Zhicong Zhan debut
pro boxing
welter Jie Yan 4 3 1
L
Hongjiang Li debut
pro boxing