Sunday 14, October 2018

  
Xiedao hotel, Beijing, China
promoterRejoy Group - Andrew Lu
doctorJianjun Sun, Enxue Tao
inspectorRongqiang Xiao, Yuxin Dai
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
pluma Jiaqi Yu 0 1 0
L
Seiya Tsutsumi 3 0 0
pro boxing
mosca Lu Zou 1 0 0
D
Qiang Chen 0 1 0
pro boxing
superpluma Chuansheng Zhang 1 2 0
W
Daru Wang 1 0 0
pro boxing
ligero Dilixiati Simayi 3 3 1
W
Shuhao He 3 2 0
pro boxing
welter Yesihati Yeerken 2 2 1
W
Shaokang Huang debut
pro boxing
supergallo Bingcheng Zou* 5 2 0
W
Hao Liu 1 3 0
pro boxing
welter Di He 0 1 0
L
Nuerzhati Made 2 2 0
pro boxing
superwelter Shaoheng Chang 3 1 1
L
Tumaerbieke Nuerbieke 1 0 0
pro boxing