Nobuto Ikehara


ID# 060815
status active
career 2016-2023
nationality Japon
residence Osaka, Osaka, Japon
birth place Toyama, Japon
followers
0

Judge  597 bouts

page
1
... ...
datelocation
2023-11-25 Shiki Kawamura
W-UD
Seia Nakamura
ref: Shinichi Tanaka   Nobuto Ikehara 39-37   Kenji Kondo 38-37   Masahiro Muroya 39-37
2023-11-25 Shoma Yano
W-KO
George Tachibana
2023-11-25 Shota Asami
W-TKO
Hibiki Takano
0:51    ref: Jun Kawakami   Nobuto Ikehara   Nobuyuki Kitamura   Kenji Kondo
2023-11-12 Retsu Terashita
L-UD
Tetta Uwashitomi*
ref: Masato Uemura   Yoshikazu Furuta 35-39   Nobuto Ikehara 35-39   Hisatoshi Miyazaki 35-39
2023-11-12 Toma Otani
D-SD
Kenshi Ono
ref: Masato Uemura   Nobuto Ikehara 38-38   Hisatoshi Miyazaki 37-39   Masahiro Muroya 39-37
2023-11-12 Yamato Moriguchi*
W-UD
Juta Kashitani
ref: Masahiro Muroya   Nobuto Ikehara 49-45   Hitoshi Sakaitani 49-45   Masato Uemura 48-46
2023-11-12 Kazuki Iwasaki
W-TKO
Aoi Saijo
2023-11-12 Yoshiki Minato
W-TKO
Daichi Morino
2023-11-12 Daiki Tominaga
D-SD
Ren Matsuoka*
2023-10-22 Kotaro Isobe
W-UD
Jurai Nakasako
ref: Tomohiro Imamura   Nobuto Ikehara 40-36   Jun Kawakami 39-37   Masahiro Noda 39-37
2023-10-22 Takao Shiyama
L-MD
Ryuga Okada
ref: Arata Ikeda   Nobuto Ikehara 37-39   Tomohiro Imamura 38-38   Hisatoshi Miyazaki 37-39
2023-10-22 Hayato Tamai
L-TKO
Ryo Ichihara
2023-10-22 Yuri Takemoto
W-TKO
Atthachai
Prasoetsri
2023-10-15 Towa Fukumoto
W-TKO
Seiya Nishioka
2:28    ref: Arata Ikeda   Nobuto Ikehara   Masahiro Muroya   Masato Uemura
2023-10-15 Yuichi Ikeda
L-TKO
Masaki Nagata
2023-10-15 Kohei Konishi
D-UD
Koji Tajiri
ref: Arata Ikeda   Nobuto Ikehara 38-38   Masahiro Noda 38-38   Masato Uemura 38-38
2023-10-15 Yuki Kikuchi
D-MD
Kisei Takada
ref: Masahiro Noda   Arata Ikeda 38-38   Nobuto Ikehara 39-37   Nobuyuki Kitamura 38-38
2023-10-07 Roldan Aldea
D-MD
Masahiro Suzuki
ref: Nowel Haduca   Silvestre Abainza 114-114   Gil Co 116-112   Nobuto Ikehara 114-114

2023-09-24 Nagi Sudo
L-MD
Raiki Shimada*
ref: Masato Uemura   Nobuto Ikehara 37-39   Tomohiro Imamura 37-39   Masahiro Muroya 38-38
2023-09-24 Kohei Yamakawa
L-UD
Yunosuke Sekito
ref: Tomohiro Imamura   Arata Ikeda 35-40   Nobuto Ikehara 36-39   Masahiro Muroya 36-39
2023-09-24 Hayato Amami
L-TKO
Bakuto Nakahara
1:10    ref: Arata Ikeda   Nobuto Ikehara   Tomohiro Imamura   Masato Uemura
2023-09-24 Hinata Miyamoto*
W-SD
Ryoma Mio
ref: Masato Uemura   Arata Ikeda 38-37   Nobuto Ikehara 37-38   Nobuyuki Kitamura 38-37
2023-09-17 Majisuka Kosaka
L-TKO
Yuta Nakatsuji
2023-09-17 Ruku Sasaki
W-TKO
Mitsuyoshi Oshima
2023-09-17 Sho Nagasato*
L-UD
Jin Nikaido
ref: Arata Ikeda   Nobuto Ikehara 54-60   Tomohiro Imamura 55-59   Nobuyuki Kitamura 54-60
2023-09-10 Luka Ueda
W-UD
Sei Miyagawa*
ref: Tomohiro Imamura   Nobuto Ikehara 39-36   Takao Kato 39-37   Masahiro Noda 40-36
2023-09-10 Otaro Segawa*
W-UD
Takeru Higuchi
ref: Takao Kato   Nobuto Ikehara 40-35   Hisatoshi Miyazaki 40-35   Masahiro Noda 40-35
2023-09-10 Akito Kunikawa
L-UD
Retsu Terashita
ref: Takao Kato   Nobuto Ikehara 36-39   Kenji Kondo 37-38   Hisatoshi Miyazaki 36-39
2023-09-10 Aso Ishiwaki
W-TKO
Fumisuke Kimura
2023-09-10 Katsunari Takayama
W-UD
Jerome Baloro
ref: Takao Kato   Nobuto Ikehara 78-74   Kenji Kondo 77-75   Masahiro Noda 78-74
2023-09-10 Kenta Maki
W-MD
Ryuichi Kitazono
ref: Takao Kato   Nobuto Ikehara 38-38   Tomohiro Imamura 40-36   Hisatoshi Miyazaki 39-37
2023-09-10 Tomoya Hiwada
L-MD
Ryusei Miyakawa*
ref: Kenji Kondo   Nobuto Ikehara 37-37   Tomohiro Imamura 36-38   Hisatoshi Miyazaki 36-38
2023-09-10 Daiki Tominaga
W-TKO
Masahiro Misho
1:00    ref: Tomohiro Imamura   Nobuto Ikehara   Kenji Kondo   Masahiro Noda
2023-09-03 Taito Nakamura
W-UD
Takumi Kato
ref: Masahiro Muroya   Nobuto Ikehara 39-37   Kenji Kondo 39-37   Masahiro Noda 39-37
2023-09-03 Satoshi Miyashita
L-UD
Rin Moriyama*
ref: Kenji Kondo   Nobuto Ikehara 35-40   Jun Kawakami 36-39   Masahiro Muroya 36-39
2023-09-03 Sowaka Megumi
L-KO
Kaho Munetoshi
2:03    ref: Masahiro Noda   Nobuto Ikehara   Jun Kawakami   Kenji Kondo
2023-08-12 Toshiki Kitajima
L-SD
Takumi Shima
ref: Tomohiro Imamura   Takaki Handa 37-38   Nobuto Ikehara 37-38   Jun Kawakami 38-37
2023-08-12 Shoma Yano
W-UD
Taiki Henzan*
ref: Jun Kawakami   Arata Ikeda 58-56   Nobuto Ikehara 58-56   Tomohiro Imamura 58-56
2023-08-11 Weeranat Kuiwongtan*
L-TKO
Ryo Mandokoro
2023-08-11 Kyosuke Okamoto*
W-TKO
Yoshiki Fujisaki
2023-08-11 Mitsuro Brandon
Tajima
W-TKO
Nakhonchai Pantang
2023-08-06 Kaishi Segawa*
L-UD
Shido Aoki
ref: Yuji Fukuchi   Nobuto Ikehara 37-38   Jun Kawakami 36-39   Masato Uemura 36-39
2023-08-06 Daigo Mori
L-TKO
Natsu Ohashi
1:15    ref: Masato Uemura   Arata Ikeda   Nobuto Ikehara   Jun Kawakami
2023-08-05 Takefumi Higashi*
L-UD
Ryusho Matsue
ref: Kenji Kondo   Nobuto Ikehara 54-60   Hisatoshi Miyazaki 54-60   Masahiro Muroya 54-60
2023-08-05 Nattee Thongsingcle
L-KO
Taisei Higashi*
2023-07-30 Yoshiki Higuchi
D-SD
Yuto Ikeda
ref: Kenji Kondo   Takaki Handa 38-38   Arata Ikeda 37-39   Nobuto Ikehara 39-37
2023-07-30 Seira Kishida*
L-TKO
Ryusuke Sunagawa
1:12    ref: Kenji Kondo   Takaki Handa   Nobuto Ikehara   Jun Kawakami
2023-07-30 Shun Kosaka*
W-MD
Yuta Nakayama*
ref: Takaki Handa   Arata Ikeda 77-75   Nobuto Ikehara 79-73   Masahiro Muroya 76-76
2023-06-11 Nagi Maeda*
D-UD
Ryosuke Inoue
ref: Masahiro Muroya   Yuji Fukuchi 38-38   Nobuto Ikehara 38-38   Katsuhiko Nakamura 38-38
2023-06-11 Shuntaro Hagino
W-TKO
Seiya Nishioka
597 bouts  •  page
1
... ...