Japanese Mouches Title

Champion Seigo Yuri Akui 


177 title boutspage
1
datefighteropponentlocation
2019-10-27 Seigo Yuri Akui
W
Shun Kosaka
2019-02-02 Junto Nakatani
W
Naoki Mochizuki
2018-07-23 Masayuki Kuroda
W
Akinori Hoshino
2018-03-03 Masayuki Kuroda
W
Katsunori Nagamine
2017-11-10 Masayuki Kuroda
W
Mako Matsuyama
2017-06-13 Masayuki Kuroda
W
Takuya Kogawa
2017-02-28 Masayuki Kuroda
W
Yuta Matsuo
2016-10-25 Takuya Kogawa
W
Yudai Arai
2016-07-15 Takuya Kogawa
W
Masafumi Otake
2016-03-18 Takuya Kogawa
W
Masayuki Kuroda
2015-11-05 Takuya Kogawa
W
Tetsuma Hayashi
2015-07-17 Takuya Kogawa
W
Hiroki Saito
2015-04-08 Suguru Muranaka
W
Tetsuma Hayashi
2014-10-04 Suguru Muranaka
W
Yusuke Sakashita
2014-04-10 Suguru Muranaka
W
Masayuki Kuroda
2013-12-10 Suguru Muranaka
W
Takuya Kogawa
2013-02-27 Takuya Kogawa
W
Shigetaka Ikehara
2012-10-31 Takuya Kogawa
W
Keita Yamaguchi
2012-04-26 Takuya Kogawa
W
Tetsuma Hayashi
2012-01-26 Takuya Kogawa
W
Shigetaka Ikehara
2011-06-04 Toshiyuki Igarashi
W
Kenji Yoshida
2011-02-05 Toshiyuki Igarashi
W
Takayasu Kobayashi
2010-08-09 Tomonobu Shimizu
W
Kewpie Kanazawa
2010-02-08 Tomonobu Shimizu
W
Takayasu Kobayashi
2009-04-19 Tomonobu Shimizu
D
Shigetaka Ikehara
2008-12-23 Tomonobu Shimizu
W
Toshiyuki Igarashi
2008-08-02 Toshiyuki Igarashi
W
Tomoya Kaneshiro
2008-04-14 Tomonobu Shimizu
W
Kenji Yoshida
2007-12-08 Kenji Yoshida
W
Tsunejiro Sato
2007-07-02 Kenji Yoshida
W
Noriyuki Komatsu
2007-04-01 Kenji Yoshida
W
Hiroyuki Kudaka
2006-06-27 Daisuke Naito
W
Noriyuki Komatsu
2006-02-13 Daisuke Naito
W
Daigo Nakahiro
2005-04-11 Daisuke Naito
W
Nobuyuki Enomoto
2004-10-11 Daisuke Naito
W
Takeyuki Kojima
2004-06-06 Daisuke Naito
W
Hiroshi Nakano
2004-02-08 Hiroshi Nakano
W
Koji Koyama
2003-12-15 Takefumi Sakata
W
Katsunori Ito
2003-09-15 Takefumi Sakata
W
Kazuo Okada
2003-04-05 Takefumi Sakata
W
Trash Nakanuma
2002-12-05 Trash Nakanuma
W
Takeyuki Kojima
2002-09-07 Trash Nakanuma
W
Ryo Kitano
2002-04-30 Trash Nakanuma
W
Takefumi Sakata
2002-01-21 Takefumi Sakata
W
Mizuo Nakata
2001-10-15 Takefumi Sakata
W
Shiro Yahiro
2001-07-16 Takefumi Sakata
D
Daisuke Naito
2001-04-09 Takefumi Sakata
W
Masaki Kawabata
2000-04-02 Celes Kobayashi
W
Hayato Asai
1999-11-07 Celes Kobayashi
W
Katsuhiro Akita
1999-07-03 Celes Kobayashi
W
Shin Terao
177 title boutspage
1