OPBF Minimum Title

Champion Lito Dante 


53 title boutspage
1
datefighteropponentlocation
2019-03-31 Lito Dante
W
Tsubasa Koura
2018-09-29 Tsubasa Koura
W
Daiki Tomita
2018-04-17 Tsubasa Koura
W
Norihito Tanaka
2017-11-11 Tsubasa Koura
W
Masataka Taniguchi
2017-07-29 Tsubasa Koura
W
Jaysever Abcede
2017-04-25 Hiroto Kyoguchi
W
Jonathan Refugio
2017-02-28 Hiroto Kyoguchi
W
Armando de la Cruz
2016-11-11 Ryuya Yamanaka
W
Merlito Sabillo
2016-05-08 Riku Kano
W
Merlito Sabillo
2015-09-18 Chaozhong Xiong
W
Crison Omayao
2014-10-30 Kosei Tanaka
W
Ryuji Hara
2014-03-30 Ryuji Hara
W
Donny Mabao
2012-05-04 Merlito Sabillo
W
Jonathan Refugio
2011-10-08 Merlito Sabillo
W
Rodel Tejares
2010-09-25 Michael Landero
W
Yasutaka Kuroki
2010-05-09 Michael Landero
W
Kenichi Horikawa
2009-09-26 Yasutaka Kuroki
W
Heri Amol
2009-03-27 Yasutaka Kuroki
D
Junichiro Kaneda
2008-11-16 Yasutaka Kuroki
W
Toshikazu Waga
2008-06-15 Toshikazu Waga
W
Fabio Marfa
2008-03-09 Toshikazu Waga
W
Yoddoi Sithsoei
2007-11-03 Toshikazu Waga
W
Bunnam Thammakhun
2007-03-18 Toshikazu Waga
W
Natthapong Singsanan
2006-09-18 Akira Yaegashi
W
Phaiboon Chumthong
2006-04-03 Akira Yaegashi
W
Somsak Phokklang
2005-04-04 Rodel Mayol
W
Takayuki Korogi
2005-01-29 Rodel Mayol
W
Marti Polii
2004-05-21 Rodel Mayol
W
Ernesto Rubillar
2003-12-07 Rodel Mayol
W
Genki Onaka
2003-07-01 Genki Onaka
W
Ki Moon Na
2002-12-28 Jae-Won Kim
D
Ki Moon Na
2002-04-23 Jae-Won Kim
W
Hiroshi Nakajima
2000-10-10 Hiroshi Nakajima
W
Satoru Abe
1999-12-07 Hiroshi Nakajima
W
Allan Llanita
1999-06-29 Hiroshi Nakajima
W
Carmelo Caceres
1998-10-11 Wolf Tokimitsu
W
Mohammed Sadik
1998-02-22 Wolf Tokimitsu
W
Nico Thomas
1995-08-26 Nico Thomas
W
Sang-Chul Lee
1995-05-11 Nico Thomas
W
Surachai Saengmorakot
1995-02-11 Nico Thomas
W
Surachai Saengmorakot
1993-12-04 Jin-Ho Kim
W
Rudy Idanio
1993-04-08 Jin-Ho Kim
W
Al Tarazona
1992-12-19 Jin-Ho Kim
W
Rudy Idanio
1991-08-25 Sung-Woo Lee
W
Sammy Tyson Pagadan
1991-06-15 Sung-Woo Lee
W
Said Iskandar
1990-01-21 Hi-Yong Choi
W
Kom Sorthanikul
1989-10-29 Hi-Yong Choi
W
Armando Tenoria
1988-04-10 Hi-Yong Choi
W
Sam Joong Lee
1987-12-31 Samuth Sithnaruepol
W
Den Sorthanikul
1987-06-01 Samuth Sithnaruepol
D
John Arief
53 title boutspage
1