Pro Boxing Ratingsnamepointsagew-l-d
last 6
stanceresidence
1
Oleksandr Gvozdyk
397.8
32 17 1 0
orthodox
Oxnard, Соединенные Штаты
2
Ramil Gadzhyiev*
68.17
22 9 1 1
orthodox
Odessa, Украина
3
Vyacheslav Shabranskyy
65.52
32 21 2 0
orthodox
Los Angeles, Соединенные Штаты
4
Viktor Polyakov
7.104
38 13 7 1
orthodox
Düsseldorf, Германия
5
Dzhamal Usmanov
3.727
20 5 0 1
southpaw
Slavyansk, Украина
6
Artur Kyshenko
2.849
33 1 0 0
orthodox
Badalona, Испания
7
Taras Golovashchenko
2.247
30 3 2 0
Nemiriv, Украина
8
Andrii Petukhov
1.319
25 2 0 0
Kherson, Украина
9
Denys Stadnyk
.644
20 1 6 0
orthodox
Kharkiv, Украина
10
Serhii Zhuk
.594
29 3 6 2
orthodox
Katowice, Польша
11
Andrii Isakov*
.354
20 2 0 0
Vinitza, Украина
12
Vasyl Kondor
.339
39 18 21 1
orthodox
Lviv, Украина
13
Oleksandr Harashchenko
.291
45 15 20 1
Kiev, Украина
14
Oleh Hovorun
.111
24 1 10 0
orthodox
Bakhmut (Artyomovsk), Украина
15
Ihor Gryshchenko
.078
20 0 2 0
Kiev, Украина
16
Andrii Chamaidar
.066
21 1 9 0
Kharkiv, Украина
17
Vladyslav Mishchenko
.049
21 4 11 0
orthodox
Ukrainsk, Украина
18
Oleksandr Shytyi
.044
23 2 0 1
orthodox
Kiev, Украина
19
Valentyn Zbrozhek*
.029
31 5 12 1
orthodox
Kiev, Украина
20
Denys Kozakov
.025
6 7 0
orthodox
Kharkiv, Украина
21
Viktor Kornienko
.021
22 2 10 0
southpaw
Kharkiv, Украина
22
Bogdan Tymoshenko
.012
24 2 10 0
Kharkiv, Украина
23
Serhii Shevchuk
.011
32 1 8 1
orthodox
Kuznetsovsk, Украина
24
Oleksandr Malovytsia
.010
28 1 0 1
Dnipro, Украина
25
Serhii Chychykalov
.002
36 1 7 1
southpaw
Sumy, Украина
26
Kostiantyn Reutov
.000
34 0 3 1
orthodox
Sumy, Украина
26
Junior Nsofor
.000
24 0 1 0
Donetsk, Украина
26
Vladyslav Dynnyk
.000
18 0 1 0
orthodox
Kiev, Украина
26
Illia Tseluiko
.000
18 0 1 0
Kharkiv, Украина