Japanese 次中量级 标题

Champion Yuki Nagano 


183 title bouts页面
1
日期fighter对手位置
2019-09-07 Yuki Nagano
W
Makoto Kawasaki
2019-04-21 Yuki Nagano
W
Ryota Yada
2018-12-09 Ryota Yada
W
Shusaku Fujinaka
2018-08-11 Ryota Yada
W
Kazuyasu Okamoto
2018-04-16 Ryota Yada
W
Toshio Arikawa
2017-11-07 Toshio Arikawa
W
Daisuke Sakamoto
2017-06-30 Daisuke Sakamoto
W
Makoto Kawasaki
2016-11-14 Toshio Arikawa
W
Yasuhiro Okawa
2016-04-28 Toshio Arikawa
W
Nobuyuki Shindo
2016-01-20 Nobuyuki Shindo
W
Yasuhiro Okawa
2015-09-30 Suyon Takayama
W
Ryoji Tanaka
2015-03-07 Suyon Takayama
W
Nobuyuki Shindo
2014-07-28 Suyon Takayama
W
Koshinmaru Saito
2014-03-17 Suyon Takayama
W
Tetsuya Suzuki
2013-10-05 Suyon Takayama
W
Cobra Suwa
2013-03-25 Suyon Takayama
W
Moon Hyon Yun
2012-12-21 Suyon Takayama
W
Koshinmaru Saito
2012-07-08 Akinori Watanabe
W
Kazukaze Yamakawa
2012-03-27 Akinori Watanabe
W
Koshinmaru Saito
2011-11-01 Akinori Watanabe
W
Kyoichiro Shoji
2011-04-11 Akinori Watanabe
W
Yo Inoue
2010-12-06 Yo Inoue
W
Takejiro Kato
2010-09-22 Takejiro Kato
W
Koji Numata
2010-04-03 Daisuke Nakagawa
D
Yo Inoue
2009-12-05 Daisuke Nakagawa
W
Kazukaze Yamakawa
2009-06-06 Daisuke Nakagawa
W
Koshinmaru Saito
2009-02-09 Daisuke Nakagawa
W
Koji Numata
2008-09-09 Koji Numata
W
Hiroshi Yamaguchi
2008-04-20 Koji Numata
W
Tadashi Yuba
2007-12-06 Tadashi Yuba
W
Akinori Watanabe
2007-08-18 Tadashi Yuba
W
Masato Arai
2007-04-20 Tadashi Yuba
W
Akihiro Furukawa
2006-09-19 Teruyoshi Omagari
W
Keiichi Arai
2006-03-21 Teruyoshi Omagari
W
Yoshinori Takenaka
2005-09-23 Teruyoshi Omagari
W
Tadashi Yuba
2005-04-17 Tadashi Yuba
W
Ryu Bando
2005-01-16 Tadashi Yuba
W
Yoshinori Takenaka
2004-04-17 Hiroyuki Maeda
W
Shuichi Kobayashi
2003-12-20 Hiroyuki Maeda
W
Kazutaka Aihara
2003-03-10 Shuichi Kobayashi
W
Teruo Nagase
2002-06-18 Teruo Nagase
W
Hiroyuki Maeda
2002-02-26 Teruo Nagase
D
Yoshinori Takenaka
2001-10-02 Teruo Nagase
W
Motoki Sasaki
2001-03-19 Teruo Nagase
W
Yoshio Nakano
2000-12-05 Yoshio Nakano
W
Toshiharu Kayama
2000-04-25 Toshiharu Kayama
W
Makoto Nakahara
1999-12-07 Toshiharu Kayama
W
Hiromu Kuwata
1999-08-24 Toshiharu Kayama
W
Masakazu Satake
1999-04-27 Toshiharu Kayama
W
Shinji Saeki
1998-12-08 Toshiharu Kayama
W
Shinichi Komatsu
183 title bouts页面
1