Fighting Harada v Tsuyoshi Nakamura  

Thursday 5, January 1961

Tokyo, JapanFly Contest, 6 Rounds

referee
28 26
 
scorecard judges scorecard
28 27
28 27
Fighting Harada

won UD
round 6
Tsuyoshi Nakamura
ranking
1.802 points before fight .220 points
1.925 points after fight .343 points
details
17 age 17
orthodox stance orthodox
5′ 3″   /   160cm height
64″   /   163cm reach
record
13 won 11
0 lost 6
0 drawn 2
7 KOs 3
last 6
Hiroyuki Ebihara 1960-12-24 PTS W
W PTS 1960-12-23 Seinosuke Tsuchiya
Yoshinori Hikita 1960-12-11 KO W
W KO 1960-12-07 Kunihiko Uchida
Hachiro Arai 1960-11-07 UD W
L MD 1960-11-23 Hiroyuki Ebihara
Sadayoshi Yoshida 1960-10-28 KO W
W PTS 1960-11-07 Ryoji Shiratori
Yukio Suzuki 1960-09-01 UD W
W PTS 1960-10-26 Tadashi Saito
Masaru Kodangi 1960-07-18 RTD W
W PTS 1960-08-11 Masayuki Matsuzawa