Saturday 23, September 2006

  
Sport Palace, Kiev, Ukraine
promoterNational Box Promotion - Vadym Bukhkalov
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
welter Yuriy Nuzhnenko 23 0 0
W
Maxim Nesterenko 46 9 2
pro boxing

super welter Zaurbek Baysangurov 14 0 0
W
Marco Antonio Rubio 34 3 1
pro boxing

light heavy Vyacheslav Uzelkov 11 0 0
W
Sergey Karanevich 28 13 0
pro boxing
cruiser Vitaliy Rusal 10 0 0
W
Ferenc Zsalek 4 4 0
pro boxing
cruiser Vadym Safonov 16 2 0
W
Gabor Zsalek 4 3 1
pro boxing
welter Valeriy Brazhnyk 6 0 0
W
Leonti Vorontsuk 21 26 1
pro boxing
super light Volodymyr Kravets 8 0 0
W
Serhiy Tertyy 1 9 1
pro boxing
welter Valentyn Kuts* 8 0 0
W
Serhiy Liakh 1 3 0
pro boxing
feather Oleg Yefimovych 3 0 0
W
Arutyun Khachatryan debut
pro boxing
middle Max Bursak 6 0 1
W
Siarhei Navarka 6 10 0
pro boxing
super light Serhii Fedchenko 11 0 0
W
Vadzim Astapuk 6 10 1
pro boxing
super middle Igor Bursak 2 0 0
W
Andrei Staliarou 1 5 0
pro boxing