Saturday 31, May 2014

  
Sportpalace, Odessa, Ukraine
commission National Professional Boxing League of Ukraine
promoterK2 Promotions Ukraine - Alexander Krassyuk
inspectorMykhailo Zavialov
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
super welter Oleksandr Spirko 16 0 0
W
Gyula Vajda 16 5 0
pro boxing

cruiser Oleksandr Usyk* 3 0 0
W
Cesar David Crenz 21 8 0
pro boxing
cruiser Roman Golovashchenko 12 1 0
W
Shalva Meleksishvili 0 1 1
pro boxing
light heavy Umar Salamov* 10 0 0
W
Giorgi Beroshvili 5 2 2
pro boxing
super light Mishiko Beselia 6 0 0
W
Khavazhy Khatsyhau 10 7 0
pro boxing
welter Khasan Baysangurov 5 0 0
W
Artem Skornyakov 1 2 0
pro boxing
light Agali Alishov 20 5 2
W
Nikoloz Berkatsashvili 16 9 0
pro boxing