Wednesday 25, May 2016

  
Diamond Court, Beijing, China
promoterRejoy Group - Wu Di
inspectorRongqiang Xiao
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
fly Amnat Ruenroeng 17 0 0
L
John Riel Casimero 21 3 0
pro boxing

minimum Jose Antonio Jimenez 16 5 1
W
Chaozhong Xiong 26 6 1
pro boxing
minimum Zongju Cai 7 1 0
W
Siriporn Taweesuk 37 3 0
pro boxing

light heavy Fanlong Meng 6 0 0
W
Rob Powdrill 6 2 0
pro boxing
light Zi Jie Shang 4 1 0
L
Wulan Tuolehazi* 0 2 0
pro boxing
welter He Zhang 2 0 0
W
Jiagui Wei 1 0 0
pro boxing