Saturday 9, December 2017

  
Xu Zhou, China
promoterRejoy Group - Wu Di
doctorGao Yu, Xinyu Zhao
inspectorRongqiang Xiao
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
bantam Wensi Huang 7 3 0
W
Yani Zhao 0 1 0
pro boxing
welter Hongjiang Li 2 0 0
W
Zhicong Zhan 1 0 0
pro boxing
bantam Jiangtao Cao 2 0 0
L
Biao Yang 1 0 0
pro boxing
feather Die Hu 4 1 0
W
Yongzhen Liu 1 0 0
pro boxing
light heavy Lijian Huang 2 0 0
W
Haomin Dai 2 0 0
pro boxing
super bantam Chuansheng Zhang* 0 1 0
L
Shidong Cai 5 2 1
pro boxing
super welter Yuqing Yu 1 0 0
W
Liufeng Shen 0 1 0
pro boxing
light Yangyang Li 1 0 2
W
Qilong Liu 0 1 0
pro boxing