Sunday 23, September 2018

  
Xiedao hotel, Beijing, China
promoterRejoy Group - Andrew Lu
doctorJianjun Sun, Enxue Tao
inspectorRongqiang Xiao, Qingsheng Liu
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
bantam Xingwen Wang 0 3 0
L
Ziang Qu 2 2 0
pro boxing
light Qi Lu 0 2 0
L
Changsheng Zhao 2 0 0
pro boxing
bantam Yongzhen Liu 2 1 0
L
Fan Yin 5 0 0
pro boxing
light Aketelieti Yeliejian 4 1 1
W
Longlong Guo 0 1 0
pro boxing
welter Yesihati Yeerken* 1 2 0
D
Jialiu Yuan 0 1 0
pro boxing
bantam Xiwei Yang* 3 1 0
W
Jiangtao Cao 2 2 0
pro boxing
super bantam Shidong Cai 8 3 1
W
Changfu Zhu 0 2 0
pro boxing
bantam Caiting Yin 0 2 0
L
Ching Ya Chiu 0 1 0
pro boxing
welter Dacong Wang 2 1 1
W
Xian Hai Zhang* 4 6 0
pro boxing
light heavy Nuerzhati Abulimiti 0 1 0
W
Gansi Liao debut
pro boxing