Wednesday 17, October 2018

  
Yakutsk, Russia
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
super light Aleksei Mazur 33 9 0
W
Gusein Magomedov 8 4 0
am boxing
welter Vadim Musaev 8 4 0
W
Stepan Khitaryan 5 3 0
am boxing
welter Shakhabas Makhmudov 9 4 0
W
Sergey Margaryan 10 5 0
am boxing
middle Vladislav Savostyanov 7 7 0
W
Vadim Tukov 11 6 0
am boxing
middle Maxim Koptyakov 30 12 0
W
Petr Khamukov 47 13 0
am boxing
heavy Maxim Babanin 37 15 0
W
Shigabudin Aliev 10 10 0
am boxing
heavy Magomed Omarov 44 13 0
W
Yaroslav Doronichev 9 6 0
am boxing
heavy Ivan Veryasov 32 15 0
W
Ilia Kvasnikov 11 8 0
am boxing
cruiser Sadam Magomedov 32 5 0
W
Vladimir Uzunyan 13 8 0
am boxing
cruiser Muslim Gadzhimagomedov 41 5 0
W
Vladislav Revutskii 3 0 0
am boxing
middle Vladimir Mironchikov 4 3 0
W
Shamil Khataev 14 5 0
am boxing
welter Andrey Zamkovoy 53 11 0
W
Sergey Sobylinsky 24 9 0
am boxing
super light Konstantin Bogomazov 28 8 0
W
Grigoriy Lizunenko 33 15 0
am boxing
super light Pavel Fedorov 11 7 0
W
Andrey Kirichenko 13 7 0
am boxing
bantam Shahriyor Akhmedov 23 11 0
W
Arshak Tovmasyan 4 1 0
am boxing
bantam Eduard Abzalimov 25 9 0
W
Ovik Ogannisian 30 13 0
am boxing
bantam Bakhtovar Nazirov 35 12 0
W
Vasilii Vetkin 19 7 0
am boxing
fly Belik Galanov 43 14 0
W
Akhtem Zakirov 10 2 0
am boxing
fly Rasul Saliev 7 5 0
W
Karen Arutyunyan 7 6 0
am boxing
fly Vadim Kudryakov 17 8 0
W
Elbrus Soltukhanov 7 3 0
am boxing
light Gabil Mamedov 26 17 0
W
Beslan Khamzaev 7 6 0
am boxing
light Dzhamal Badrutdinov 17 10 0
W
Artur Subkhankulov 25 10 0
am boxing
cruiser Ivan Sagaydak 12 4 0
W
Vladislav Ivanov 4 4 0
am boxing
heavy Sergey Egorov 17 10 0
W
Georgy Yunovidov 3 5 0
am boxing
super bantam Alexey Moskvin 7 6 0
W
Ruslan Belousov 6 4 0
am boxing
fly Ivan Abramov 15 9 0
W
Maxim Stakheev 9 4 0
am boxing
super feather Fedor Stepanov 4 5 0
W
Mikhail Varlamov 3 3 0
am boxing
super feather Albert Batyrgaziev 15 2 0
W
Radna Tsybikov 1 0 0
am boxing
super light Ivan Kozlovsky 10 6 0
W
Alisa Sharifov 13 5 0
am boxing
middle Gleb Bakshi 15 6 0
W
Roman Obutov 2 0 0
am boxing
cruiser Magomedmurad Arslanbekov 14 10 0
W
Shamil Mansurov 6 5 0
am boxing
welter Khariton Agrba 22 10 0
W
Eldzhan Eyniev 6 2 0
am boxing