Thursday 30, November 2017

  
Termiz, Uzbekistan
divisionfighterw-l-d
last 6
opponentw-l-d
last 6
sport
super light Ziyoyidin Tokhirov 2 2 0
W
Aliyor Noraliev 4 3 0
am boxing
welter Makhmud Gaipov 18 6 0
W
Bobo Usmon Boturov 9 7 0
am boxing
bantam Shakhobidin Zoirov 40 16 0
W
Abdulkhay Sharakhmatov 17 8 0
am boxing
light fly Khudoynazar Fayzov 2 0 0
W
Mironshokh Ibragimov 4 8 0
am boxing
heavy Lazizbek Mullajanov 2 0 0
W
Mirzobek Khasanov 7 7 0
am boxing
fly Abdulla Kuchkarov 1 0 0
W
Khasanboy Latibokhunov 5 0 0
am boxing
middle Akmurod Gafforov 3 0 0
W
Fanat Kakhramonov 3 0 0
am boxing
super feather Shunkor Abdurasulov 7 3 0
W
Shukurjon Rakhimov 3 0 0
am boxing