Xihui Song

ID# 705474

judge

status active
career 2014-2019
nationality
China

Career - judge

20 bouts
datefighteropponentlocation
2019-10-13 Hai Ma
W
Xiong Liu
2019-10-13 Tata Galindez
L
Yu Wang
2019-10-13 Mielifeier Dalielibieke
W
Jason Egera
2019-10-11 Site Qin
L
Huanran Li
2019-10-11 Haiwen Li
D
Wentao Zhao
2019-08-31 Rivo Rengkung
L
Jianhao Diao*
2019-08-30 Yiping Gao
L
Jiaming Li
2019-08-30 Mielifeier Dalielibieke
W
Jesson Inso
2019-08-10 Yong Peng
W
Shunkang Chen*
2019-08-10 Jinghui Ouyang
W
Jinhang Lin
2019-08-09 Yu Wang
W
Changhao Ding
2019-08-09 Po Sang So
L
Yangyang Li
2019-07-20 Ju Wu
W
Rimar Metuda
2019-07-19 Xiaolu Mou
W
Eranio Semillano
2016-01-30 Junlong Zhang
W
Juan Pedro Guglielmetti
2016-01-30 Kun Wang
W
Cristian Abila
2016-01-30 Hai Ma
L
Parmod Kumar
2016-01-30 Jiegang Zhang
L
Rajesh Kumar
2015-05-29 Junlong Zhang
W
Shawn Cox
2014-11-30 Junlong Zhang
W
Jason Gavern