John Hachisuka

judge
referee

ID# 802766
status active
career 2017-2023
nationality Japan
residence Tokyo, Japan
followers
1

Referee  167 bouts

page
1
datelocation
2023-11-30 Mizuki Matsuoka
D-SD
Mana Kawaguchi
2023-11-30 Yujiro Ogawa
W-UD
Masato Ichino
ref: John Hachisuka   Katsuhiko Nakamura 40-36   Takeru Okaniwa 40-36   Toshio Sugiyama 40-36
2023-11-23 Shota Kiuchi
L-TKO
Reiji Morimura
2:14    ref: John Hachisuka   Yuji Fukuchi   Biney Martin   Koji Tanaka
2023-11-23 Bibinba Riki
W-UD
Kinniku Yuma
ref: John Hachisuka   Yuji Fukuchi 40-35   Biney Martin 39-36   Koji Tanaka 40-35
2023-11-07 Keisuke Aoki
L-UD
Josuke Uno
ref: John Hachisuka   Tetsuya Iida 37-39   Michiaki Someya 37-39   Yoshiaki Yamagishi 37-39
2023-11-07 Rentaro Kimura
W-UD
Jason Buenaobra*
ref: John Hachisuka   Tetsuya Iida 80-72   Akihiko Katsuragi 79-73   Kazutoshi Yoshida 80-72
2023-10-12 Vince Paras
W-SD
Kai Ishizawa
ref: John Hachisuka   Toshio Sugiyama 77-75   Koji Tanaka 75-77   Shuhei Terayama 78-74
2023-10-07 ArAr Andales
D-TD
Wilfredo Mendez
2023-10-07 Hayate Hanada
L-TKO
Rene Calixto
Bibiano
*
2023-09-28 Asato Mori
W-UD
Naoto Mizutani
ref: John Hachisuka   Yuji Fukuchi 77-74   Katsuhiko Nakamura 77-74   Koji Tanaka 78-73
2023-09-02 Hiroto Yashiro
W-TKO
Prince Andrew
Laurio
*
1:59    ref: John Hachisuka   Biney Martin   Toshio Sugiyama   Koji Tanaka
2023-08-24 Yamato Uehara
W-TKO
Yuma Aiba
2:28    ref: John Hachisuka   Michiaki Someya 19-17   Shuhei Terayama 19-17   Kazutoshi Yoshida 18-18
2023-08-08 Yusuke Konishi
L-TKO
Takara Kawaguchi
2023-07-20 Hyeon Jun Lee
L-TKO
Kosei Nogami
2:40    ref: John Hachisuka   Yuji Fukuchi   Akihiko Katsuragi   Koji Tanaka
2023-07-01 Eigoro Akai*
W-TKO
Hikaru Suzuki
1:21    ref: John Hachisuka   Biney Martin   Michiaki Someya   Koji Tanaka
2023-06-29 Yusei Yamazaki*
W-TKO
Oatthiphong
Chankham
2023-05-20 Yuki Hayato
L-UD
Yu Kishinami
ref: John Hachisuka   Biney Martin 36-40   Katsuhiko Nakamura 37-39   Takeru Okaniwa 37-39
2023-05-20 Toshiki Kawamitsu*
W-UD
Melvin Manangquil*
ref: John Hachisuka   Yuji Fukuchi 80-72   Katsuhiko Nakamura 79-73   Takeru Okaniwa 80-72
2023-05-09 Kaiyu Takeno
W-UD
Fuma Uno
ref: John Hachisuka   Takeru Okaniwa 39-37   Toshio Sugiyama 39-37   Kazutoshi Yoshida 39-37
2023-05-09 Yuma Saeki*
W-TKO
Takatora Suzuki
2023-04-27 Naofumi Koine
W-TKO
Ryoma Tsuchiya
2023-04-27 Masahiro Aizawa
L-SD
Yuta Okiyoshi*
ref: John Hachisuka   Yuji Fukuchi 39-37   Shozo Katayama 37-39   Michiaki Someya 37-39
2023-04-13 Noriaki Watanabe
L-TKO
Gensai Ito
2023-04-01 Hiroto Yashiro
W-TKO
Nattapong Jankaew
2023-03-14 Takeshi Ishii
W-TKO
Jinnawat Rienpit
2023-02-14 Kenta Kawakami
D-MD
Yuki Kyoya*
ref: John Hachisuka   Yuji Fukuchi 37-39   Katsuhiko Nakamura 38-38   Takeru Okaniwa 38-38
2023-02-04 Ryusei Matsumoto
W-KO
Erson Trinidad*
2023-01-14 Hiroki Ogawa
W-KO
Kwanchai
Pliankhunthod
2022-12-11 Chihiro Takagi
W-UD
Megaton Marina
ref: John Hachisuka   Yuji Fukuchi 39-37   Takao Kato 39-37   Hisatoshi Miyazaki 39-37
2022-12-01 Wakako Fujiwara
W-SD
Chika Mizutani
2022-11-29 Seiya Matsuki
L-TKO
Hibiki Kawamoto*
2022-11-29 Ryusuke Kubo*
W-UD
Hiromi Kurosawa*
ref: John Hachisuka   Tetsuya Iida 40-36   Katsuhiko Nakamura 39-37   Michiaki Someya 40-36
2022-10-20 Masato Shinoda
D-MD
Teppei Saito
ref: John Hachisuka   Nobuhiro Matsubara 57-57   Koji Tanaka 58-56   Kazutoshi Yoshida 57-57
2022-10-16 Joji Otsubo
L-SD
Yuta Yamada
ref: John Hachisuka   Takao Kato 36-40   Masakazu Murase 39-37   Koji Tanaka 36-40
2022-10-11 Mikyo Watarai
W-UD
Romer Pinili
ref: John Hachisuka   Akihiko Katsuragi 60-54   Takeru Okaniwa 60-54   Kazutoshi Yoshida 60-54
2022-09-13 Tairan Yokote
D-MD
Kei Fujita*
2022-08-06 Hiroki Ogawa
W-KO
Phongthep Bunchari
2:44    ref: John Hachisuka   Biney Martin   Toshio Sugiyama   Koji Tanaka
2022-08-02 Yuta Hasegawa
D-MD
Kaiyu Takeno
2022-07-28 Ta Duy Tam*
L-MD
Ryuya Chino
ref: John Hachisuka   Nobuhiro Matsubara 38-38   Takeru Okaniwa 37-39   Michiaki Someya 37-39
2022-06-16 Hayato Hirayama
L-TKO
Shota Sugaya
2022-06-16 Junki Shirasaki
L-MD
Yudai Murakami*
ref: John Hachisuka   Nobuhiro Matsubara 57-57   Wakako Matsuzaka 56-58   Toshio Sugiyama 55-57
2022-06-12 Jun Nakane
L-MD
Junya Naka
ref: John Hachisuka   Kazunobu Asao 37-39   Katsuhiko Nakamura 37-39   Michiaki Someya 38-38
2022-06-12 Mika Yagio*
L-UD
Nana Yamashita
ref: John Hachisuka   Kazunobu Asao 37-38   Biney Martin 37-38   Katsuhiko Nakamura 36-39
2022-05-19 Kazuki Ogiwara
L-TKO
Yoshiki Shimomura*
2022-05-19 Ryo Hoshino*
W-SD
Ryusei Sasanoike
ref: John Hachisuka   Wakako Matsuzaka 39-37   Koji Tanaka 37-39   Shuhei Terayama 39-37
2022-05-07 Yuji Shinohara
W-TKO
Kunio Asanuma
2022-05-07 Taekeun Kyohei
L-TKO
Naoya Nishihata*
0:27    ref: John Hachisuka   Kazunobu Asao   Biney Martin   Takeru Okaniwa
2022-05-07 Yuhei Okada
L-UD
Mizuki Isozaki
ref: John Hachisuka   Kazunobu Asao 36-40   Biney Martin 37-39   Wakako Matsuzaka 37-39
2022-04-28 Masamune Onodera
W-TKO
Keisuke Imabuchi
2022-03-10 Aoi Uchinuma
D-MD
Yota Matsui
167 bouts  •  page
1