Japanese Light Title

Champion Shuichiro Yoshino 


199 title boutspage
1
datefighteropponentlocation
2019-04-11 Shuichiro Yoshino
W
Accel Sumiyoshi
2018-12-13 Shuichiro Yoshino
W
Kazumasa Kobayashi
2018-06-14 Shuichiro Yoshino
W
Genki Maeda
2018-02-08 Shuichiro Yoshino
W
Masaki Saito
2017-10-21 Shuichiro Yoshino
W
Spicy Matsushita
2017-03-04 Kazuhiro Nishitani
W
Shuhei Tsuchiya
2016-12-19 Shuhei Tsuchiya
W
Masashi Noguchi
2016-09-24 Nihito Arakawa
W
Yusuke Tsukada
2016-04-16 Nihito Arakawa
W
Kota Tokunaga
2015-12-16 Kota Tokunaga
W
Kazuhiro Nishitani
2015-09-16 Kota Tokunaga
W
Yuhei Suzuki
2015-04-30 Kota Tokunaga
W
Yuya Sugizaki
2014-07-23 Yoshitaka Kato
W
Tsukasa Saito
2014-04-30 Yoshitaka Kato
W
Yuhei Suzuki
2013-05-04 Yoshitaka Kato
W
Motoki Sasaki
2013-02-25 Yoshitaka Kato
W
Yuhei Suzuki
2012-11-09 Yoshitaka Kato
W
Shoji Kawase
2012-07-25 Yoshitaka Kato
W
Kota Koike
2012-03-06 Yoshitaka Kato
W
Akihiro Kondo
2011-10-04 Yoshitaka Kato
W
Takashi Inagaki
2011-06-13 Nihito Arakawa
W
Masanori Shoda
2011-01-08 Nihito Arakawa
W
Hiroshi Nakamori
2010-09-04 Nihito Arakawa
W
Mitsuya Omura
2010-04-22 Nihito Arakawa
W
Akihiro Kondo
2009-12-19 Akihiro Kondo
W
Yoshitaka Kato
2009-08-01 Akihiro Kondo
W
Ryuji Migaki
2009-04-04 Ryuji Migaki
W
Ichitaro Ishii
2008-07-05 Ichitaro Ishii
W
Shoji Kawase
2008-03-15 Ichitaro Ishii
W
Hiroshi Nakamori
2007-10-20 Kengo Nagashima
W
Ricky Tsukamoto
2007-04-21 Kengo Nagashima
W
Ichitaro Ishii
2006-09-09 Kengo Nagashima
W
Kazuki Kubota
2006-04-10 Kengo Nagashima
W
Shunsuke Ito
2005-11-10 Shunsuke Ito
W
Kazuki Kubota
2005-06-13 Kazuki Kubota
W
Kokichi Tanaka
2005-03-10 Kokichi Tanaka
D
Kazuki Kubota
2004-11-20 Takehiro Shimada
W
Kengo Nagashima
2004-03-20 Takehiro Shimada
W
Chikashi Inada
2003-09-08 Takehiro Shimada
W
Tatsuhisa Kawashima
2003-01-28 Takehiro Shimada
W
Junichi Ono
2002-07-29 Takehiro Shimada
D
Tomoyasu Onuki
2002-03-09 Takehiro Shimada
W
Norio Kimura
2001-12-08 Norio Kimura
W
Junichi Ono
2001-07-09 Tadashi Yuba
W
Makoto Okubo
2001-02-17 Tadashi Yuba
D
Norio Kimura
2000-11-27 Rick Yoshimura
W
Takehiro Shimada
2000-10-16 Tadashi Yuba
W
Junichi Ono
2000-02-21 Rick Yoshimura
W
Hironari Oshima
1999-12-17 Rick Yoshimura
W
Takehiro Shimada
1999-09-20 Rick Yoshimura
D
Tadashi Yuba
199 title boutspage
1