Eduardo Martinez

From BoxRec
Jump to navigation Jump to search
EduardoMartinez.jpg

Name: Eduardo Martinez
Birth Name: Eduardo Martinez Castellon
Hometown: Illinois, USA
Pro Boxer: Record
Amateur Boxer: Record